cover by KARSANTI ♥
www.facebook.com/karsanti |
www.karsanti.net |
düzenleme & enstrümanlar : Karsantı (Ağustos 2010, ev kayıdı)

————————

Üryan geldim gene üryan giderim
Ölmemeye elde fermanım mı var?
Azrail gelmiş de can talep eyler
Benim can vermeye dermanım mı var?

Dirilirler dirilirler gelirler
Huzur-ı mahşerde divan dururlar
Haramı var deyip korku verirler
Benim ipek yüklü kervanım mı var?

Karac’oğlan der ki, ismim överler
Ağı oldu yediğimiz şekerler
Güzel sever diye isnad ederler
Benim Hak’tan özge sevdiğim mi var?
-Karacaoğlan-